DITT BOENDE PÅ DRÖMGÅRDEN ARBOTTNA  PÅ MUSKÖ

På Drömgården är gemenskap ledordet. Det återspeglas också i hur tankarna runt boendet håller på att utformas. På Drömgården skapar vi den gamla bykänslan med gränder och närhet. Fastigheten Arbottna 1:28 på Muskö, förvärvades av Drömgården med avsikten att återskapa ett levande lantbruk kopplat till härliga bostäder. Drömgården skall genomsyras av miljöhänsyn och bostäderna erbjudas i varierande storlekar från ett rum och större och i olika upplåtelseformer.

Anpassning till naturen och kulturhistorian på platsen och kopplingen till odlingslandskapet och levande lantbruk är det övergripande temat. Det kan nämnas att när gården blomstrade på 1800 talet var den ett lokalt produktionscentrum med bland annat lanthandel, eget bränneri och mejeri. Läs mer om Arbottnas historia på http://www.musko.nu/arbottna-herrgard/

DRÖMGÅRDENS VISION ÖVER ARBOTTNA - BESÖK OSS OCH TITTA PÅ VÅR MODELL!

Drömgårdens boende

Under de kommande åren planerar vi att bygga ett flertal byar med hus i varierande stilar och storlekar. Du kommer också att ha möjligheter att hyra semesterboende på Drömgården i framtiden.

Anmäl dig som medlem och få löpande information om Drömgården och kommande försäljningar.

En stor del av Drömgården kommer att bestå av klassiska trähus i olika storlekar, färger och former. 

Herrgården är Arbottnas ”hjärta” och kommer att inrymma olika servicefunktioner såsom bibliotek, biljardrum, vinkällare och vår restaurang/cafe. Herrgården öppnas upp för alla, både boende och Musköbor som vill delta i aktiviteter och verksamheter.

Ta del av några av våra utredningar. Saknar du något eller har frågor, kontakta oss!