2017 > 10

Ut mot fårfjärden ligger Ytteräng, vårt natura 2000 område. Det är ett strövvänligt och vackert landskap med vidsträckta hagmarker och havsstrandängar. Här finns en värdefull mosaik av mer eller mindre öppen och kuperad hagmark. Området är artrikt med många och ovanliga fjärilar, kärlväxter och ängssvampar.

Markerna har lång beteskontinuitet, sannolikt med en äldre historia som slåtteräng. Naturtypen är en mosaik av hagmark bestående av havsstrandäng, öppen hage och trädklädd... hagmark. Den öppna hagmarken dominerar. Många små och stora hällar ger ett kuperat intryck. Mindre skogspartier, alkärr, fuktstråk och före detta åkrar som betas sedan länge ingår i hagen.

Trädskiktet i hagmarken domineras av martallar, björk, asp, ask och stora enar. Buskskiktet utgörs av slån och nypon och i fältskiktet växer t. ex. solvända, fältgentiana, blåsuga, kattfot, stagg, knägräs och Adam och Eva. Havsstrandängarna är belägna i små bukter mellan hällar, holmar och skogspartier.

Under hösten jobbas det hårt med att restaurera detta fantastiska område.

Välkommen ut att titta och att ströva i vårt fina område!

Läs hela inlägget »

Under hösten 2017 kommer våtmarken Stor Maren att restaureras genom programmet "Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden." 

Våtmarker fångar upp näringsämnen och bidrar därför till att våra sjöar och hav blir mindre belastade. Våtmarken skapar också variation i landskapet vilket gynnar den biologiska mångfalden. En tredje fördel är att våtmarken fungerar som vattenmagasin vilket jämnar ut vattenflöden.  

Läs gärna mer om våtmarker hos Länstyrelsen och Jordbruksverket. 

Läs hela inlägget »

Aktiviteter 2017

Anmäl dig här till våra aktiviteter


Arkiv

Senaste nyheter

Muskö.nu

  • Marinstaben invigdes när Musköbasen fyllde 50 år

    14 oktober 2019 17:36 – Muskö.nu
    Marinstaben invigdes när Musköbasen fyllde 50 år
    Samma dag som den unika underjordiska bergsanläggningen på Muskö fyllde 50 år genomfördes den högtidliga invigningen av Marinstaben på basen.
    Alla som arbetar på Musköbasen tillsammans med inbjudna gäster fick ta sig ner till den så kallade Risdalsslipen, där ceremonin hölls.
    – Etableringen av Marinstaben på Muskö är en direkt följd av den säkerhetspolitiska inriktningen mot ett starkare försvar. Att återskapa Marinstaben är en del av den förändrade ledningsstrukturen i Försvarsmakten, sa marinchefen Jens Nykvist.
    Marinchefen konstaterade att Muskö ger ett fortifikatoriskt skydd som är helt unikt, i alla fall när staben nått den permanenta grupperingen inne i berget.
    Muskö örlogsbas invigdes av kung Gustav VI Adolf den 30 september 1969, 19 år efter att den börjat byggas. 800 000 kg användes för att spränga ut 1, 5 miljoner kubikmeter berg och skapa en underjordisk anläggning lika stor som Gamla stan. Förutom tre dockor inrymdes slip, kontor, verkstäder, förråd, sjukhus, kök och matsal som kunde servera 2 000 portioner åt gången.
    – Det är bara att konstatera att Musköbasen en fortifikatorisk kronjuvel, som nu åter putsas upp för att återfå sin glans, om än i en ny och modern tappning. Nu är huvuddelen av Marinstaben på plats och de närmaste åren kommer vi att utveckla ledning, arbetssätt och rutiner, sa Jens Nykvist.


    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});    DET HÄNDER PÅ MUSKÖ
    Se vad som är på gång på Muskö här!
  • Dubbla julmarknader på Muskö

    14 oktober 2019 17:36 – Muskö.nu
    Dubbla julmarknader på Muskö
    Det blir, som vanligt sedan några år, dubbla julmarknader på Muskö första adventhelgen.
    Samma öppettider gäller för båda:

    30 november mellan klockan 10.00 och 16.00
    1 december mellan klockan 10.00 och 15.00

    Julmarknad Björkdals gård. Foto: Bengt Grönkvist
    Björkdals gård
    På Björkdals gård hittar ni rökt fårfiol, lammkorv, hembakat och annan smått och gott.
    Kaffeservering.
    Ni är också välkomna att se hur fåren har det.
    Gårdsbutiken Sött & Salt finns även i år på Björkdals gård under julmarknaden!
    Adress: Valingevägen, bakom Ludvigsbergs herrgård.
    Muskö Trädgård sålde bland annat julblommor och vaser under förra årets julmarknad på Arbottna. Foto: Bengt Grönkvist
    Drömgården Arbottna Säteri
    Adress: Arbottnavägen 19-21
    Mer information om julmarknaden på Arbottna kommer på hemsidan
    www.dromgarden.com

    Se även informationen i kalendern “Det händer på Muskö” – där finns även kartor. Klicka här!


    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});    DET HÄNDER PÅ MUSKÖ
    Se vad som är på gång på Muskö här!
  • Nu blir Drömgården Arbottna Säteri än vackrare för alla besökare

    14 oktober 2019 17:36 – Muskö.nu
    Nu blir Drömgården Arbottna Säteri
    än vackrare för alla besökare
    Herrgården som stått och förfallit sedan 90-talet har nu börjat återfå sin fornstora glans.
    Utsidan på herrgårdsbyggnaderna från 1790-talet är redan klar, all gammal puts har rivits ner och ersatts med många nya lager.
    Och nu återstår renoveringen av insidan av den stora herrgårdsbyggnaden och den görs i samråd med Haninge kommun och antikvarie från Tyrens så att den unika kulturmiljön kan bevaras.
    Till våren hoppas Drömgården att allt skall vara klart och herrgården åter öppnas så att alla intresserade kan komma och ta del av vårens och sommarens olika aktiviteter där.
    Men inte bara herrgården har fått en ny skrud. De två våtmarkerna Stor- och Lillmaren har också restaurerats och återskapats.
    Under åren har sjöarna lockat till ett mycket rikt fågel och djurliv som Drömgården Arbottna Säteri verkligen vill värna om. Med den nu påkostade omgrävningen av våtmarkerna är förhoppningen att den biologiska mångfalden skall öka än mer framöver.
    Våtmarker som Stor- och Lillmaren fångar upp näringsämnen och bidrar därför till att våra sjöar och hav blir mindre belastade. De skapar också variation som gör landskapet vackrare och med en mycket rikare fauna. Dessutom kommer sjöarna att bli vattenmagasin som jämnar ut vattenflödena i området.
    För att göra området så lättillgängligt som möjligt för alla besökare har den gamla vägen mellan våtmarkerna återskapats. Så nu kan alla naturälskare mycket enklare vandra runt Maren och njuta av Arbottnas unika natur och fågelliv.    Drömgården Arbottna SäteriFoto: Bengt Grönkvist

    Maren, ArbottnaFoto: Drömgården

    Drömgården Arbottna SäteriFoto: Drömgården

    Drömgården Arbottna SäteriFoto: Drömgården

    Drömgården Arbottna SäteriFoto: Drömgården

    Drömgården Arbottna SäteriFoto: Bengt Grönkvist

    Drömgården Arbottna SäteriFoto: Bengt Grönkvist

    Drömgården Arbottna SäteriFoto: Bengt Grönkvist

    Drömgården Arbottna SäteriFoto: Bengt Grönkvist

    Drömgården Arbottna SäteriFoto: Drömgården


    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


    DET HÄNDER PÅ MUSKÖ
    Se vad som är på gång på Muskö här!
  • 300 år sedan rysshärjningarna

    8 oktober 2019 17:36 – Muskö.nu
    300 år sedan rysshärjningarna
     
    2019 är det 300 år sedan rysshärjningarna drabbade Sveriges östkust.
    Utställningen “Trehundraårsminnet av rysshärjningarna 1719/2019” står uppställd i undantagsstugan på Grytholmen (kaffestugan) under sommaren.
    Läs mer om rysshärjningarna i https://muskobladet.se/ryssharjningarna-1719-mb_3-4-1986/.
    Erik Erikssons skrift om härjningarna finns utgiven i ett särtryck av Musköbladet som finns att köpa genom hembygdsföreningen.


    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


     

    DET HÄNDER PÅ MUSKÖ
    Se vad som är på gång på Muskö här!
  • Midsommarfirande på Grytholmen

    23 juni 2019 17:36 – Muskö.nu
    Midsommarfirande på Grytholmen
    Muskö hembygdsförening arrangerade midsommarfirande på Grytholmen.
    Muskö hembygdsförening bjöd in till välbesökt midsommarfirande på Grytholmen.
    Midsommarstången kläddes gemensamt och sen dansades och lektes det i stekande sol.
    Hembygdsföreningen bjöd barnen på varmkorv.
    Foto: Bengt Grönkvist


    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});    Midsommar på Grytholmen, MusköMidsommar på Grytholmen, MusköMidsommar på Grytholmen, MusköMidsommar på Grytholmen, MusköMidsommar på Grytholmen, MusköMidsommar på Grytholmen, MusköMidsommar på Grytholmen, MusköMidsommar på Grytholmen, MusköMidsommar på Grytholmen, MusköMidsommar på Grytholmen, MusköMidsommar på Grytholmen, MusköMidsommar på Grytholmen, MusköMidsommar på Grytholmen, MusköMidsommar på Grytholmen, MusköMidsommar på Grytholmen, MusköMidsommar på Grytholmen, MusköMidsommar på Grytholmen, MusköMidsommar på Grytholmen, MusköMidsommar på Grytholmen, MusköMidsommar på Grytholmen, MusköMidsommar på Grytholmen, MusköMidsommar på Grytholmen, MusköMidsommar på Grytholmen, MusköMidsommar på Grytholmen, MusköMidsommar på Grytholmen, MusköMidsommar på Grytholmen, MusköMidsommar på Grytholmen, MusköMidsommar på Grytholmen, MusköMidsommar på Grytholmen, MusköMidsommar på Grytholmen, MusköMidsommar på Grytholmen, MusköMidsommar på Grytholmen, MusköMidsommar på Grytholmen, MusköMidsommar på Grytholmen, MusköMidsommar på Grytholmen, MusköMidsommar på Grytholmen, MusköMidsommar på Grytholmen, MusköMidsommar på Grytholmen, MusköMidsommar på Grytholmen, Muskö


    DET HÄNDER PÅ MUSKÖ
    Se vad som är på gång på Muskö här!