Du följer väl oss på Facebook och Instagram?

Om du inte redan gör det, gilla oss gärna på Facebook och följ oss på Instagram!

28

Några konsthantverkare Ni kan träffa på Julmarknaden är Stina Arvas (keramik på översta bilderna) och Anne-Marie Tiilama som båda gör fantastiska alster i keramik. Välkomna 2-3 december till #Drömgården #Arbottna på #Muskö #julmarknad

47

På vår julmarknad kommer ni kunna handla fantastiskt vacker keramik av Keramik By Mary. Välkomna till Arbottna o Muskö 2-3 december #julstämning #drömgården #muskö #arbottna

34

Den förmögne handelsmannen från Stockholm, Adolf Ludvig Levin, köpte 1769 större delen av Muskö och lät även uppföra Ludvigsbergs herrgård (invigd 1782) i närbelägna Skarpa by. På 1790-talet lät Levin bygga en ny mangård till Arbottna och 1798 gjorde gjorde han Ludvigsberg och Arbottna till fideikommiss. År 1807 tillträde Adolf Ludvig Levins yngsta son, Fredrik Vilhelm Levin, Arbottna. Han fortsatte med att utöka gårdens bebyggelse. 1818 övertogs Arbottna av Adolf Vilhelm Levin. Vid denna tid fanns följande byggnader: Huvudbyggnad i tegel, två flyglar i tegel, stall och vagnshus med sadelkammare, hönshus, trädgårdskammare, vedbod, mangelbod, ria, redskapsbod, smedja, badstuga och slöjdbod, får-, ko- och agnhus, oxhus samt två logar. På 1870-talet genomgick gårdens corps de logiunder dåvarande ägaren, Johan Malcolm Levin, en omfattande ombyggnad. Huset fick sitt nuvarande utseende i svensk nybarock och var då en vitputsad tegelbyggnad i två våningar under ett mansardtak. Huvudbyggnaden bildade tillsammans med två fristående flyglar och ytterligare två byggader en fyrkant kring en innergård. Öster om huvudbyggnaden fanns en park och i norr låg ekonomibyggnaderna. Vid den tiden omfattade egendomen 2 mantal och underlydande 3 1/4, därav 23/4 under eget bruk, samt ett nyanlagt tegelbruk vid Lövhagen (dagens Bruket), som var i drift mellan 1839 och 1880. Under Arbottna lydde flera torp, bland dem Ersholmen, Björkholmen, Rotofta, Bakom, Rännilen, Hagalund, Torsnäs, Bergvik, Luffarborg och Grytholmen. Det senare utgör kärnan i Grytholmens friluftsmuseum som drivs sedan 1982 av Muskö Hembygdsförening #arbottna #drömgården #muskö #wikipedia #historia

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter